Česky English Email BGF Twitter Bohemian Gran Fondo Facebook MŮJ PROFIL NEWS

PROPOZICE BOHEMIAN GRAN FONDO 2017

Propozice Bohemian Gran Fondo 2017

Bohemian Gran Fondo 2017 je pět náročných vytrvalostních cyklistických jízd.  Všechny tratě mají start v Českém Krumlově, na parkovišti P3. Tratě 5KM, BGF, FCK a BAT mají cíl u vysílače na nejvyšší hoře Blanského lesa, Kleti, a trať SYF má cíl na parkovisti P3 (místo startu).

Trasa Délka v km Nastoupané metry Min. průměr Měřené úseky Doba startu Předpokládaný příjezd do cíle
BAT 46 1243 10 km/h 1 13:00 14:30-17:30
SYF 71 1609 17 km/h 2 8:30 10:45-12:30
FCK 105 2640 18 km/h 3 11:30 15:30-18:00
BGF 176 4340 18 km/h 4 8:30 14:30-18:30
5KM 230 5469 20.5 km/h 4 7:00 15:15-18:45

Všechny vytrvalostní jízdy se jedou na veřejných komunikacích za plného provozu.  Účastníci jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky a Pravidla bezpečného provozu při pohybu na veřejné komunikaci, a jsou plně odpovědni za svou osobní bezpečnost a zdravostní stav.

 1. Závodní licence
  Akce není závod a je určena především pro amatérské cyklisty, závodní licence není potřeba.
 2. Lékařská prohlídka
  Všichni účastníci se účastní na vlastní odpovědnost. Pořadatel všem účastníkům doporučuje před akcí projít kontrolou zdravotního stavu u svého lékaře.
 3. Minimální věk učastníků
  Minimální věk učastníků je 15 let pro Bike-A-Thon a 18 let pro všechny ostatní tratě BGF 2017. Tento věk musí být dosažen ke dni konání akce. Osoby mladší 18 let musí mít rodičem či zákonným zástupcem podepsaný souhlas k účasti na akci.
 4. Trať
  Všechny tratě BGF vedou po neuzavřených veřejných komunikacích s asfaltovým povrchem. Účastníci musí dodržovat vyznačenou trať a dbát pokynů organizátorů.Organizátor akce si vyhražuje právo změny trasy tratě bez předchozího oznámení.
 5. Typ jízdního kola
  Účastníci mohou použít libovolné standardní jízdní kolo, které má dvě kola, je v dobrém technickém stavu, má plně funkční brzdy a není poháněno jiným zdrojem než vlastní silou účastníka. Kolo není dovoleno měnit během jízdy.
 6. Základní vybavení účastníka
  a. Povinné
  • Helma
  • Osobní doklad s fotografii a karta zdravotní pojišťovny
  • Mobilní telefon
  b. Doporučené
  • Láhve s vodou
  • Základní sada nářadí na opravu kola
  • Pumpička nebo CO2 plnění
  • Náhradní galuska/duše nebo souprava na opravu galusky/duše
  • Finační hotovost pro řešení nepředvídatelných situací
 7. Startovné – registrační poplatek
  Výše startovného se liší podle trati a měsíce, ve kterém bylo placeno. Registrační poplatek zahrnuje:
  • Startovní číslo
  • Elektronický čip
  • Itinerář tratě v písemné a digitální formě (ke stažení na stránkách akce).
  • Traťové informace a značení tratě
  • Měření celkového času a časů v měřených sekcích
  • Průjezdní kontroly
  • Servis po trati
   • Jídlo, pití a WC v občerstvovacích stanicích na startu, po trati dle rozpisu každé tratě a v cíli
   • Možnost doplnění tekutin v na určených místech.
   • Odložení či převzetí osobních balíčků a oblečení v určených bodech tratí
   • Sběrné vozidlo pro jezdce překračující předepsaný časový limit pro danou trať
   • Občerstvení po skončení akce
   • Zdravotnické zajištění po celou dobu trvaní akce
  Stoupání
  Délka
  Typ tratě Název Měsíc registrace - CZK V den startu
  6 7-8 9
  1.2K/46K Bike-A-Thon (BAT) BAT 800 1000 1000 +0
  1.6K/71K Fondo (F) SYF 900 1000 1100 +100
  2.7K/105K Fondo (F) FCK 900 1100 1200 +100
  4.3K/176K Gran Fondo (GF) BGF 1000 1200 1300 +100
  5.5K/230K Gran Fondo (GF) 5KM 1000 1300 1400 NA

   

  Trať Voda, jídlo, WC - km Voda - km
  Start CK Malšín H. Planá Cíl Zátoň Ktiš Holubov
  BAT 0 km     45 km     33 km
  SYF 0 km     71 km 35 km    
  FCK 0 km   72 km 105 km   39 km  
  BGF 0+71 km   144 km 178 km 35 km 111 km  
  5KM 0+106 km 63 km 172 km 230 km 35 km 145 km 217 km
 8. Kontrolní body
  Každá trať (s výjimkou SYF) obsahuje nejméně jeden klíčový kontrolní bod, který musí být dosažen nejpozději ve stanovený limitní čas odpovídajícímu minimálnímu jízdnímu průměru pro zvolenou trať. Při překročení tohoto limitu budou účastníci přesměrováni na náhradní trasu, která vede buď po jiné, kratší trati BGF či dovede účastníka přímo a nejrychleji do Českého Krumlova. Účastník může vždy použít k dopravě do cíle sběrné vozidlo.

  Průjezdní časy v klíčových kontrolních bodech

  Traťový Bod Limitní čas Směr jízdy - původní Směr jízdy - nový Trať
  P3 12:30 5KM Konec nebo BAT 5KM
  Rohy 14:00 Brloh Rojšín, Kleť 5KM, BGF, FCK
  Chvalšiny 17:45 Kleť Č. Krumlov 11km FCK, BAT
  Chvalšiny 17:00 Rohy Č. Krumlov 11km 5KM, BGF
  Holubov 18:00 Kleť Sběrný vůz, CK 5KM, BGF
  • Pro jezdce trati 5K MONUMENT znamená nedodržení minimálního průjezdního času (12:30) v Českém Krumlově (Start, P2) konec jízdy nebo povinnou změnu trasy. Mohou pokračovat startem trati BAT (start ve 13:00) a jejich upravená trať ponese název 3. 5K MO..MENT (délka 151 km, převýšení 3445 m). Po úspěšném dokončení budou v cíli také oceněni účastnickou medailí. Na trať 3.5K MO..MENT není možná registrace před závodem.
  • Překročení časového limitu (14:00, 5KM, BGF, FCK, BAT) při prvním průjezdu kontrolním bodem Rohy znamená přesměrování přímo do cíle Kleť a nedokončení celé trasy původně vybrané tratě.
  • Překročení časového limitu při druhém průjezdu kontrolním bodem Chvalšiny (17:00, 5KM nebo 17:45, FCK a BGF)) znamená přesměrování pro přímý návrat do místa startu v Českém Krumlově (11 km nenáročné jízdy
  • Pro jezdce 5KM a BAT je vstup do úseku Holubov – Plánský možný pouze do 18:00.
 9. Měřené úseky
  Každá s tratí obsahuje jeden až čtyři měřené úseky (MÚ). Časy dosažené v měřených sekcích určují pořadí v soutěžích BGF 2017. Soutěžící jsou povinni vstoupit do měřeného úseku v rozmezí časů A a B viz tabulka.
    Měřené úseky  
    Start –
  Křížová hora
  CK Nádraží -
  Plánský
  Arnoštov -
  Dlouhý hřeben
  Hejdlov -
  Plánský
  BAT       41 km Start MÚ od začátku trasy
  SYF 0.3 km      
  FCK   5 km 54 km 100 km
  BGF 0.3 km 77 km 125 km 172 km
  5KM 0.3 km 101 km 159 km 225 km
    0.9 km 7.9 km 3.2 km 1.7 km Délka MÚ
    94 m 361 m 144 m 96 m Převýšení
    7:00, 8:30 10:57 12:41 14:02 Čas A
    7:10, 8:40 12:46 15:27 18:15 Čas B
 10. Překročení časového limitu
  Sběrný vůz bude v dispozici pro celé délce značených tartí BGF 2017 pro všechny zpozdilé či potřebné jezdce. 
 11. Soutěže BGF 2017
  Bohemian Gran Fondo není závod a celkový čas není rozhodující pro vítěze soutěží BGF. Podrobný popis soutěží BGF 2017 obsahují Pravidla BGF 2017.

KONTAKT

Spolek pro Bohemian Gran Fondo z.s.
Telefon: +420 728 009 265
E-mail: info@bohemiangranfondo.cz
IČO: 03019896
Bankovní spojení: 211 024 5155/2700
Kontaktní formulář

MÉDIA  

Odběr newsletteru


Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti (Google Analytics) a sdílení na sociálních sítích (Facebook). Využíváním těchto stránek akceptujete používání těchto cookies. Pokud si nepřejete, aby tento web ukládal na váš počítač cookies, tak máte možnost tento web nepoužívat nebo ve vašem prohlížeči nastavit, aby cookies tohoto webu a třetích stran neukládal.